Stichting

Laurafonds

Eygelshoven

Goededoelenfonds, voorgekomen uit de erfenis van Laura & Vereeniging

Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij:

Stichting Laurafonds Eygelshoven
Putstraat 17
6471 GB Eygelshoven

De aanvragen dienen schriftelijk gemotiveerd en toegelicht te worden.