Stichting

Laurafonds

Eygelshoven

Goededoelenfonds, voorgekomen uit de erfenis van Laura & Vereeniging

Fondsbestuur

Bij de vorming van het fonds in 1974 werd tevens een bestuur in het leven geroepen dat de gelden conform de opdracht van Laura & Vereeniging tot op de dag van vandaag defensief belegt. De (rente)opbrengsten worden jaarlijks grotendeels ingezet ten behoeve van de toekenningen.

Datzelfde bestuur bepaalt vier keer per jaar aan de hand van binnengekomen schriftelijke aanvragen aan welke verenigingen, stichtingen en initiatieven sponsorbijdragen worden toegekend.

Het bestuur wordt gevormd door Martin Plum (voorzitter), Paul van den Bongard (secretaris en penningmeester), deken Stef Nevelstein, Math Jaminon en Jos van den Camp.

Martin Plum

Martin Plum

Voorzitter

Paul van den Bongard

Paul van den Bongard

Secretaris en penningmeester

deken Stef Nevelstein

deken Stef Nevelstein

Math Jaminon

Math Jaminon

Jos van den Camp

Jos van den Camp