Stichting

Laurafonds

Eygelshoven

Goededoelenfonds, voorgekomen uit de erfenis van Laura & Vereeniging

Doelstelling

Het Laurafonds keert uitkeringen toe aan verenigingen en andere maatschappelijke groeperingen, instellingen of activiteiten in Eygelshoven of de omliggende directe regio.

Als leidraad geldt daarbij dat aanvragen worden toegekend als aangenomen mag worden dat de verenigingen en initiatieven redelijkerwijs ook door Laura en Vereeniging waren ondersteund als het mijnbedrijf ook nu nog had bestaan.

Het Laurafonds kent vaste subsidies per jaar toe aan zeker 45 culturele, religieuze, recreatieve en sociale verenigingen, stichtingen en initiatieven.

Naast de vaste jaarlijkse subsidies kent het Laurafonds ook incidentele uitkeringen toe aan ingediende initiatieven, mits die aan de toekenningseisen voldoen en door het bestuur van de Stichting Laurafonds Eygelshoven als waardevol en versterkend voor de gemeenschap worden ervaren.

Het Laurafonds heeft een extra oog voor initiatieven waarbij sprake is van opvang en vorming van jeugd en van het werken met vrijwilligers.