Stichting

Laurafonds

Eygelshoven

Goededoelenfonds, voorgekomen uit de erfenis van Laura & Vereeniging

Toekenningsgebied

Tot het toekenningsgebied van het fonds behoort uiteraard Eygelshoven, dat sinds 1982 deel uitmaakt van de gemeente Kerkrade.

Maar ook de aan Eygelshoven grenzende wijken zoals Haanrade, Chevremont en Lauradorp behoren tot het toekenningsgebied. Dat zijn wijken waar ten tijde van de steenkoolwinning veel arbeiders van de Julia of de Laura woonachtig waren.

Hoe verder weg het initiatief ligt dat een aanvraag indient, hoe moeilijker het wordt om in aanmerking te komen voor een toekenning. Niet alleen de geografische ligging, ook de aard van het initiatief wordt door het bestuur meegenomen in de afweging of een subsidie wordt toegekend.