Stichting

Laurafonds

Eygelshoven

Goededoelenfonds, voorgekomen uit de erfenis van Laura & Vereeniging

D’r Blauwe Sjek, zoals het achthonderd kilogram zware beeld genoemd wordt, is geplaatst langs de Laurastraat en herinnert in meerdere opzichten aan de mijnindustrie. Dat had het Laurafonds ook bij de kunstenaar verlangd.
Steins beeldt diverse elementen uit de mijnhistorie uit. ,,Het mijnpaard is heel essentieel geweest in de beginperiode van de mijnindustrie en staat wat mij betreft symbool voor de fysieke kracht die door de jaren heen ook door talloze mijnwerkers uit het dorp is getoond.’’ De 3,20 meter hoge mijnschacht die hij er aan gekoppeld heeft, maakt de verbinding met de industrialisatie. Bovenop de schacht zit ‘d’r Blauwe Sjek’ zoals een bepaald type postduif wordt genoemd. Veel mijnwerkers bedreven de postduivensport. ,,De duif is het enige tastbare dat nog van de mijnindustrie is overgebleven’’, zegt Steins die sinds 1978 als kunstenaar actief is.
Hij toont zich zeer tevreden met het  resultaat en de locatie die het Laurafonds heeft uitgekozen. ,,Het beeld komt van alle kanten goed tot zijn recht. Wat mij betreft mag iedereen er ook gewoon opklimmen.’’